Bulgária néprajzi egységei

Mai napig fontos szerepet tölt be a néptánc a bolgárok mindennapi életében, akár hazájuk területén élnek, akár határon túl. A táncok stílusa széles skálán mozog a különböző néprajzi egységek függvényében. A ritmus, az alakzatok, a népviseletek, a mozdulatok és a táncosok száma régiónként eltér.

Horo a neve annak a népszerű táncformának, amelyben a részvevők egymás kezét, vállát vagy övét fogva kapaszkodnak össze. Az egymással érintkező táncosok a tánc ritmusában egybeolvadva érezhetik a nemzeti összetartozást.

Sop vidék

Ezek a nagyon dinamikus, páros lüktetésű (2/4) táncok kivételes virtuozitást kívánnak meg elsősorban a férfi táncosoktól. A temperamentumos előadásmód kiáltásokkal jut kifejezésre a táncok tetőpontjain. A ritmikus motívumokat fürge könnyedségge, gyakori ugrásokkal hangsúlyozzák. A karok és a fej mozdulatainak összehangolása a lépésekkel még jobban kiemeli a dinamikus figurákat. Elsősorban női táncoknál jellemző a natriszane mozgás, amely az egész felsőtestet rezegteti, és vele együtt hangosan csörögnek az érmékből fűzött nyakláncok.

Alapelemek

Oldalsó rugások
Alacsony és magas lerugások
Köröcskék a földön és a levegőben
Fonó mozgás a lábbal
Lerugás sarokkal
Natriszane

Változatok és metrumok

Sopszko horo – 2/4
Graovszko horo – 2/4
Petrunino – 12/16
Csetvorno – 7/8
Küsztendili racsennik – 7/8
Trojcse – 3/4
Kopcse – 7/16
Jovino – 7/8+11/8
Dilmano – 8/8
Szedi Donka – 7/8+7/8+11/16
Bisztriska kopanica – 11/16

Rituálék

„Szurvakari”
„Lazarki”
„German”
„Zagovezni”

Népviseletek

A hölgyek övet kötnek a derekukra a sötét színű kaftán fölé. A férfiak többnyire fehérruhásak gyapjúnadrággal.

Trák vidék

A trák ember erősen kötődik az anyaföldhöz, amit a táncában is kifejezésre juttat, hiszen minden lépéstípust a földhöz tapasztott lábak képzetével ad elő. A legjobb példa erre a térség legjellegzetesebb lépése, a tropoli, azaz a lábak földbe döngölése. Ebből a térségből híresen virtuóz, magas szintű kavalmuzsika származik.

Alapelemek

Oldalsó rugások
Erős dobbantások
Ollózó lábak
Lerugások
Egyenes lábemelés
Taps kézzel és a test más részein

Változatok és metrumok

Kopanica – 11/16
Buenek – 2/4
Trite pati – 4/8
Racsenica – 7/8
Dzsinovsko – 2/4
Pravo trakijszko – 2/4
Bucsimis – 15/16
Pajdusko – 15/16

Rituálék

Gergiovden
Koledari
Kukeri
Todorovden
Lazarki
Peperuda
Trifon zarezan

Népviseletek

Főleg a női ruha szélső részein gazdag hímzések találhatók, a férfi viselet feketeruhás, gyakran zöld mellénnyel.

Rodopei vidék

A Rodope hegységben széles és sima lépésekkel táncolnak, amelyeket sokszor vidám kiáltásokkal hangsúlyoznak, főként a férfiak guggolása vagy térdepelése közben, akik súlyos, terpesztett léptekkel táncolnak. A hölgyek általában szoros, zárt körben fogódzkodnak össze, sétáló lépésekkel, visszafogott ugrásokkal. Szinte kivétel nélkül minden táncot énekkel kísérnek, gyakran meghatározott metrum nélkül.

Alapelemek

Járás
Alacsony ugrások

Változatok és metrumok

Szvornato – 9/8
Csukalo – 2/4
Pravo rodopszko – 2/4

Rituálék

Enyovden
Szvatba

Népviseletek

Felismerhető a kockás kötényekről, ill. a férfiak vállán átvetett piros sálról.

Pirini vidék

A férfiak tánca gyarkan tartalmaz akrobatikus elemeket, előadásmódjuk érzelemdús, férfias és kifejező. A női táncokból az erő és méltóság árad. Általában mérsékelt tempójú énekekre táncolnak. A férfiak táncának ritmusa fokozatosan gyorsul föl a játék ideje alatt. Magas lépteik egyfajta harcakészséget sejtetnek, ami összeegyeztethető a térség hányattatott történelmével. Jellegzetes hangszerelés a két zurna (erőteljes hangú furulya) és dob kombinációja.

Alapelemek

Ugrások
Kifutások és rugózás
Néhány ütemes szünetek
Forgások
Térdeplés és a test előredöntése

Változatok és metrumok

Makedonszko horo – 7/8
Igra na dvamina – 3/4
Tezskoto – 8/8
Sirto – 7/8
Dzsangurica – 9/8
Malesevszko – 2/4 vagy 7/8
Csetvorno – 7/8
Petrunino – 12/16

Rituálék

Kukeri
Koledari
Szegyanki
Szvatba

Népviseletek

A női viselet rendkívül színes, ékszerekben gazdag. A férfiak szoknyát vesznek a fehér alapruházatra.

Észak-Bulgáriai (szevernyaski) vidék

A másképpen szevernyaski néven emlegetett táncokat a könnyed, légies előadásmód jellemzi. Az aprólékos, ugrásokkal teli mozdulatokat gyors lábmozgás, változatos kézjáték és jellegzetes kiáltások kísérik.

Alapelemek

Sok dobbantás
Szinkópák
Fonatok
Guggolások
Fürge lábak

Változatok és metrumok

Rakovata – 2/4
Szitno vlasko – 2/4
Dajcsovo – 9/8
Eleno mome – 13/16 vagy 7/8
Pravo horo – 2/4
Dunavsko horo – 2/4
Pajdusko – 5/8 vagy 5/16
Cserkezko – 9/8
Gankino horo – 11/16

Rituálék

Lazarki
Dojli
Ruszalii
Trifon zarezan
Gergiovden
Kapanszka szvatba
Peperuda

Népviseletek

A színek és díszítések széls skálán mozognak, főlega férfiruházat nagyon részletes kidolgozású.

Dobrudzsa vidék

Nyugodt és magabiztos léptekkel táncolnak Dobrudzsa térségében. Derű hatja át a jellegzetes testtartást és a sima mozdulatokat, amelyekben kiemelt szerep jut a karok és a vállak mozgatásának. A kinyomott mellkas és az enyhén hátradőlt testtartás egyértelműen elhatárolja a többi régió stílusától. Mivel a dobrudzsai ember életét a mezőgazdasági munka tölti ki, táncában szereti bemutatni ennek elemeit. A lágy női kézmozdulatok például kenyérdagasztásra emlékeztetnek, míg a férfiak gyakran utánozzák a kévézés vagy a betakarítás egyes mozzanatait.

Alapelemek

Piling
Járás ugrással
Dobogás
Jellegzetes dobbantások
Csoszogások
Guggolás és átfordulás a földön
Játék a vállakkal

Változatok és metrumok

Szborenka – 2/4
Raka – 2/4
Danec – 2/4
Buenek – 5/8
Pajdusko – 5/8
Racsenik – 5/8
Szej, Szej bob – 5/8
Braszni carvul – 9/16
Izhvarli kondak – 13/16
Cserkezkata – 13/16
Trankata – 2/4
Opasz – 7/8
Kucata – 7/8

Rituálék

Buenek
Enyova bula
Brazaja
Begunec
… és sok, betakarítással kapcsolatos rituálé.

Népviseletek

Tipiku női ruhadarab a mellény és a kacsulo (sapka) vagy a vastag kalcuni (kamásli) a férfiaknál.


Repertoár

A Jantra Bolgár Néptáncegyüttes repertoárjaban az összes bolgár néprajzi régió képviselteti magát. Az együttes koncertjeinek ­lehetséges hossza 7 és 90 perc ­közötti terjedelmű.

Sop vidék

Sop szvit
8'20"
Hriszto Ivanov
Női sop tánc “Zaszpala Sztana csicsina”
5'10"
Kaia Ivanova
Petrunino sop tánc
7'00"
Hriszto Ivanov
Lazarki női tánc “Junak Georgi konya kove”
6'00"
Kaia Ivanova
Sop tánc “Zaszpala Sztana csicsina”
???
Hriszto Ivanov

Észak-Bulgáriai vidék

Észak-Bulgáriai szvit
7'10"
Hriszto Ivanov
Szevernyaski tánc kopanicával
3'20"
Hriszto Ivanov
Szevernyaski tánc “…”
???
Hriszto Ivanov

Dobrudzsa vidék

Dobrudzsai tánc
7'10"
Hriszto Ivanov
Férfi tánc – Sinici
2'40"
Hriszto Ivanov
Várnai tánc kanalakkal
4'45"
Kaia & Hriszto Ivanov

Trák vidék

Trák szvit
9'00"
Kaia & Hriszto Ivanov
Trák életkép “Ljulka sze ljulja”
1'30"
Hriszto Ivanov
Trák életkép “Kalino”
2'00"
Hriszto Ivanov
Jamboli karácsony “Razszardi sze malka mome”
5'45"
Hriszto Ivanov

Pirin vidék

Pirini szvit
9'30"
Jordan Nikolov
Pirin tánc dobokkal
7'00"
Jordan Nikolov
Női pirini tánc “Sztanala rano Boszilka”
4'30"
Jordan Nikolov
Férfi tánc dance with swors – Rusalii
7'20"
Jordan Nikolov

Rodope vidék

Férfi rodopei tánc
2'40"
Hriszto Ivanov

Vegyes

Kamara tánc “Nadigravane”
3'50"
4'55"
3'17"
Hriszto Ivanov

Modern

Tündérmese I. – táncos mese öt részben
1'38"
2'36"
2'00"
2'29"
3'54"
Kamen Ivanov
Tündérmese II. – táncos mese hat részben
2'38"
2'48"
2'00"
4'24"
4'08"
3'25"
Kamen Ivanov
Tündérmese kombináció – táncos mese hat részben
2'48"
2'38"
2'00"
4'24"
4'08"
3'25"
Kamen Ivanov